• Nhà nghỉ Bình Minh - Đường Lê Trọng Tấn -Hà Đông-Hà Nội
  • Nhà nghỉ Bình Minh - Đường Lê Trọng Tấn -Hà Đông-Hà Nội
  • Nhà nghỉ Bình Minh - Đường Lê Trọng Tấn -Hà Đông-Hà Nội

Nhà nghỉ Bình Minh - Đường Lê Trọng Tấn -Hà Đông-Hà Nội

Liên hệ: 0904 688 256
Tên hợp đồng: Công trình tư nhân -Đường Lê Trọng Tấn - Dương Nội -Hà Đông -HN
   
Hoàn thành: 2016
Chủ đầu tư Bà  Nguyễn Thị Hương
Gửi phản hồi của bạn