• Công trình Thủy Điện Trung Thu- Mường Lay-Điện Biên
  • Công trình Thủy Điện Trung Thu- Mường Lay-Điện Biên

Công trình Thủy Điện Trung Thu- Mường Lay-Điện Biên

Liên hệ: 0904 688 256

Công trình Thủy Điện Trung Thu- Mường Lay Điện Biên

Được công ty Hoàng Hải cung cấp có thông số : Động Cơ Misubishi (Thái Lan), Tủ điện nhập ngoại step ( Thái lan ). Tải trọng 750kg- 5 stop.

Gửi phản hồi của bạn