• Cung cấp và lắp đặt thang máy Hitachi ,Công trình Hoa Lan 8-09, Khu biệt thự Vinhome -Long Biên
  • Cung cấp và lắp đặt thang máy Hitachi ,Công trình Hoa Lan 8-09, Khu biệt thự Vinhome -Long Biên
  • Cung cấp và lắp đặt thang máy Hitachi ,Công trình Hoa Lan 8-09, Khu biệt thự Vinhome -Long Biên
  • Cung cấp và lắp đặt thang máy Hitachi ,Công trình Hoa Lan 8-09, Khu biệt thự Vinhome -Long Biên

Cung cấp và lắp đặt thang máy Hitachi ,Công trình Hoa Lan 8-09, Khu biệt thự Vinhome -Long Biên

Liên hệ: 0904 688 256

Công trình Mr Tám: Hoa Lan 8-09- Khu biệt thự Vinhome -Long Biên-Hà Nội

Model : SVC200-CO2030- 4 stop

Năm hoàn thành :2017

   


Gửi phản hồi của bạn